Branntrapper

Branntrapper spiller en avgjørende rolle i å sikre tryggheten i både private og offentlige bygg. De skal ikke bare fungere som rømningsvei i tilfelle brann, men også oppfylle en rekke tekniske krav og standarder. Med innføringen av Byggteknisk forskrift (TEK17) har kravene til branntrapper blitt enda strengere for å sikre optimal funksjon og sikkerhet for alle brukere. En branntrapp som ivaretar TEK17 krav, inkludert de for offentlige bygg og universell utforming, må derfor designes med flere hensyn i tankene.

Beregn pris på spiraltrapp

Rømning og Tilkomst for Brannmannskap

En branntrapp som tilfredsstiller TEK17 krav må kunne brukes effektivt som rømningsvei for byggets brukere og samtidig sikre tilkomst for brannmannskap. Dette krever blant annet at trappen er dimensjonert til å tåle stor belastning og er lett tilgjengelig fra alle etasjer i bygget. Trappen må også være utformet slik at den kan brukes av mennesker med nedsatt funksjonsevne, noe som innebærer bredere trapper, lavere trinnhøyde, og installasjon av rekkverk som gir godt grep.


Universell Utforming

Universell utforming er et sentralt prinsipp i TEK17, spesielt for offentlige bygg. Branntrappen må derfor være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Dette betyr at trappen må ha tilstrekkelig bredde for rullestolbrukere, jevne og sklisikre overflater, og tydelig merking og belysning for å sikre at alle kan bruke den trygt og effektivt. I tillegg bør det vurderes å installere heiser eller andre hjelpemidler i tilknytning til branntrappen for å sikre at personer med bevegelseshemming kan evakuere på en trygg måte.


Sprinklet Trappesjakt og R60 Krav

En sprinklet trappesjakt er en effektiv måte å oppfylle kravene til brannmotstand i TEK17. Ved å installere sprinkleranlegg i trappesjakten kan man imøtekomme R60-kravet, som innebærer at konstruksjonen skal tåle brann i minst 60 minutter uten å kollapse. Dette gir tilstrekkelig tid for evakuering og for brannmannskapet til å få kontroll over situasjonen. Sprinkleranlegget bidrar også til å redusere temperaturen i trappesjakten, noe som gjør det tryggere for både rømningspersonell og brannmannskap.


Plassbesparende Design

En annen fordel med moderne branntrapper som ivaretar TEK17 krav, er deres plassbesparende design. Spesielt i bygninger hvor trapper er høyere enn 2,7 meter, kan plassbesparelse være en viktig faktor. Ved å bruke innovative materialer og konstruksjonsteknikker, kan branntrappene integreres i bygningens arkitektur på en måte som minimerer plassbruk uten å kompromittere sikkerheten. Dette er spesielt viktig i tette urbane områder hvor plassen er begrenset og effektiv bruk av tilgjengelig areal er avgjørende.

Konklusjon

En branntrapp som oppfyller TEK17 kravene er essensiell for sikkerheten i moderne bygninger. Den må være designet for å fungere som en effektiv rømningsvei, sikre tilkomst for brannmannskap, og være tilgjengelig for alle brukere gjennom universell utforming. Ved å inkludere sprinkleranlegg i trappesjakten kan man også imøtekomme strenge krav til brannmotstand. Moderne, plassbesparende designløsninger sørger for at branntrappene kan integreres sømløst i bygningens struktur, noe som er spesielt viktig i høyere bygninger. Totalt sett bidrar disse tiltakene til å skape trygge og tilgjengelige omgivelser for alle, og sikrer at branntrapper kan fungere optimalt under nødsituasjoner.

Beregn pris på spiraltrapp